2019-01-05

வெற்றி கதைகள்

"நான் ஒரு தொழில்துறை அபிவிருத்தி அதிகாரசபைக்கு தரையிறங்குவதற்கான சிறந்த ஆதரவைத் தீர்மானித்தேன்"
"நான் தொழிற்துறை மேம்பாட்டு ஆணையம் நம்பகமான மற்றும் திறமையான சேவையை வழங்கியிருப்பதை நான் கருதுகின்றேன்."
"30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு சிறு வீடு அடிப்படையிலான வணிகமாக 1986 இல் தொடங்கப்பட்டது. கணவன் மற்றும் மனைவியால் மிகச் சிறிய அளவில் வியாபாரம் செய்யப்படுகிறது. சில ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, வணிக அறிவு மற்றும் நிதி மேலாண்மை இல்லாததால், எம் ஷூக்கள் பல செயல்பாட்டு பிரச்சினைகளை எதிர்கொண்டன. ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக மேற்கு மாகாணத்தின் கைத்தொழில் அபிவிருத்தி அதிகாரசபை 2006 ஆம் ஆண்டில் உதவி உபகரணங்களை வழங்கியதுடன், வர்த்தகத்தை மேம்படுத்துவதற்காக பயிற்சி மூலம் அறிவையும் வழங்கியது. எம் ஷூஸ் ஒரு நாளைக்கு 100 அலகுகள் இரண்டு நிரந்தர ஊழியர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டனர். மேல்நிலைப்பள்ளியின் கைத்தொழில் அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் வழிகாட்டலுடன் எம் ஷூக்கள் பை உற்பத்தி உற்பத்தியில் ஈடுபடுகின்றன. ஆதரவு வழங்கும் மட்டும், ஆனால் சந்தையில் பொருட்களை விற்பனை சந்தை வர்த்தக சந்தைகள் மூலம் உருவாக்குகிறது. எம் ஷூஸின் தற்போதைய வெற்றியின் ஒரு பகுதியாக தொழில்துறை அபிவிருத்தி அதிகாரசபை உள்ளது. "
Ms. இட்ராவதி மானேகி
பங்குதாரர் நிர்வாகி- எம் ஷூஸ் ('மேனிக் ஷூஸ்')