2019-01-05

පණිවිඩ

ගරු අමාත්‍යයතුමාගේ පණිවුඩය

කාලීන අවශ්‍යතාවයක් සපුරාලමින් බස්නාහිර පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් නව වෙබ් අඩවිය එලිදැක්වීමට කටයුතු කිරීම කාලීන වැදගත්කමකින් යුතු කාර්යයක් ඉටු කිරීමක් ලෙස හැදින්විය හැකියි. නවීන තාක්ෂණය සමග පෙරට යන රටක් ලෙස සෑම අවස්ථාවකදීම, සෑම අංශයක්ම එම තාක්ෂණය සමග පෙරට යාමට උත්සහ ගත යුතුයි. එ‍සේ බලන කල බසනාහිර පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ඉටු කරනු ලබන සේවාව ප්‍රසංසනීයවේ. දිනෙන් දින දියුණුව කරා පියමං තැබීමට වෙර දරණ කර්මාන්ත අධිකාරියේ සභාපතිතුමා ඇතුළු සියළු කාර්ය මණ්ඩලයට මාගේ ස්තුතිය පිරිනමන අතර කර්මාන්ත අධිකාරිය විසින් ඉටු කිරීමට අපේක්ෂා කරන අරමුණු සාක්ෂාත් වේවායි මා ප්‍රාර්ථනා කරමි.

ගරු. ලලිත් වනිගරත්න මැතිතුමා
අමාත්‍යය පළාත් මාර්ග, ප්‍රරවාහන, සමූපකාර සංවර්ධන හා වෙළෙඳ, නිවාස හා ඉදිකිරීම්, වතු යටිතල පහසුකම්, කර්මාන්ත හා ග්‍රාම සංවර්ධන බස්නාහිර පළාත

ලේකම්තුමියගේ පණිවුඩය

අප අමාත්‍යාංශයට අයත් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ නව වෙබ් අඩවිය එළි දැක්වීම ඉතාමත් අගේකොට සලකන අතර අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා ලෙස ඒ සඳහා පණිවිඩයක් නිකුත් කිරීමට ලැබීම ගැන සතුටු වෙමි. ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 29% ක් ජීවත් වන්නේ බස්නාහිර පළාත තුළය. ඒ වගේම විශාල කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයක නියලෙන පිරිසක් මෙම පළාත තුල සිටියද රැකියා විරහිත ප්‍රමාණයන්ගේ බහුතරය ඇත්තේ ද බස්නාහිර පළාත තුළය. කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය තුළින් මෙම රැකියා විරහිත ජනතාව ඒකරාශි කොට ඔවුන්ගේ ආර්ථික ශක්තිය ගොඩනැගීම සඳහා විවිධ ආකාරයේ කර්මාන්ත ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කිරීම එම ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික සංවර්ධනය සඳහා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට ජනතාව සම්බන්ධ කරන මහඟු කර්තව්‍යයකි. මේ ආයතනය තුළින් මෙම ක්ෂේත්‍රයට අදාළව කර්මාන්තකරුවන්ගේ දැනුම කුසලතා හා ආකල්ප සංවර්ධනය කරමින් ඔවුන්ට අත්වැලක් සැපයීමට දායකත්වයක් දරයි. බස්නාහිර පළාත තුළ කුඩා ව්‍යාපාරික කර්මාන්ත ගොඩනැඟීම සඳහා ව්‍යවසායකත්ව පුහුණුව ලබා දෙමින් ඔවුන්ගේ සැඟවුණු දක්ෂතා මෙන්ම වෙළඳපොළ අවස්ථා සලසා දීමටත් ඔවුන්ට අවශ්‍ය මූල්‍ය පහසුකම් ලබා දීමට සහාය වීමත් ප්‍රසංශාවට ලක් කල යුතු කරුණකි.

රසිකා අබේධීර මහත්මිය
ලේකම්
පළාත් මාර්ග අමාත්‍යයංශය, සංස්කෘතික කටයුතු, ප්‍රවාහන, සමූපකාර සංවර්ධන හා වෙළෙඳ, නිවාස හා ඉදිකිරීම්, වතු යටිතල පහසුකම්, කර්මාන්ත හා ග්‍රාම සංවර්ධන බස්නාහිර පළාත

සභාපතිතුමාගේ පණිවුඩය

බස්නාහිර පළාතේ කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය එහි පරමාර්ථ, අරමුණු සහ දැක්ම සාක්ෂාත් කර ගැනීම උදෙසා ගන්නා වූ ක්‍රියාමාර්ග අන්තර්ගතව සකස් කරන ලද අධිකාරියේ වෙබ් අඩවිය එලි දැක්වීම පිළිබද මාගේ හදපිරි සතුට ප්‍රකාශ කරමි. කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය1994 අංක 02 දරන ප්‍රඥප්තියට අනුගතව පළාතේ කර්මාන්ත සංවර්ධනයේ ප්‍රමුඛතම සේවා දායකයා වේ. රටේ ජාතික ආර්ථිකයට ආසන්න වශයෙන් 65%ක පමණකර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයන් ප්‍රමාණයක් නියෝජනය වන්නේ බස්නාහිර පළාත තුළ වේ . නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් කරා යන්නාවූ අද්විතීය ගමන්මගේ අප කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියට ඇත්තේ සුවිශාල කාර්යභාර්යකි, වගකීමකි. මේ සදහා ගරු අමාත්‍ය ලලිත් වනිගරත්න මැතිතුමා ලබා දෙන උපදෙස් හා මගපෙන්වීම් මා ඉතා ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරමි. අප ප්‍රායෝගිකවූද , කළමනාකරණය පහසුවීම පිණිසද, ඇත්ත කර්මාන්තකරුවන් හදුනාගෙන ඔවුන් අතරට ගොස් ක්ෂේත්‍ර හා ඔවුන්ගේ යෝජනා, චෝදනා හදුනා ගෙන අධිකාරිය කර්මාන්තකරුවා දැනුවත් කිරීම, මග පෙන්වීම, වෙළඳ පොළ ලබා දීම වැනි අත්‍යවශ්‍ය සේවා සපයන රාජ්‍ය ආයතනයක් ලෙස නව මුහුණුවරකින් 2016 වසර තුලදී කර්මාන්තකරුවන් හදුනාගැනීම සතුටු විය හැකි ප්‍රවණාතාවයකි. එසේම මෙම ආයතනය ලාභය මත පදනම් වූ රාජ්‍ය ආයතනයක් නොවේ . එසේම කෙටි කාලයකින් අපගේ පැතුම් ප්‍රාර්ථනා මල්ඵල ගන්නට, නව මුහුණුවරක් උදාකර ගැනීමට උරදුන්, කැපවුණු අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ මහත්ම මහත්මීන්ටද අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ප්‍රසන්න සුඡිත් කුමාර මහතා ඇතුළු සමස්ථ කාර්යය මණ්ඩලය එක පවුලක සාමාඡිකයින් ලෙස විනය ගරුකව කැපවීමෙන් මා සමග එකට අවබෝධයෙන් සහ විශ්වාසයෙන් රාඡකාරියේ යෙදීමද මා හට ලබාදුන්නා වු සහයෝගය හා උපදෙස්ද අගය කොට සිහිපත් කරමි.

රෙහෙන්සිරි වරාගොඩ මහතා
සභාපති
කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය (බ.ප.)

අධ්‍යක්ෂකතුමාගේ පණිවුඩය

බස්නාහිර පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය උසස් කිරීම, සංවර්ධනය, සංස්ථාපිතය හා පළාත් කාර්මික පදනම දිරිගැන්වීම කිරීමේ කර්තව්යය සඳහා අංක 02, 1994 පළාත් පාලන ආඥා පනත යටතේ ස්ථාපිත කර ඇත. එය පහසුකම් සපයන්නෙකුගේ කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා සහ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ඉහලම මට්ටම් ලබා දීමට, සියලු අවශ්ය සේවා සමඟ ක්ෂුද්ර, සුළු හා මධ්ය ප්රමාණයේ කර්මාන්ත ලබාදීමට අධිකාරිය කිරීමේ අරමුණින් වන අතර, මේ සියලු තුළ ළඟා කර ගැනීමට කාර්මික ක්ෂේත්රයේ පුරෝගාමී සේවා සැපයුම්කරු වීමේ දැක්ම අනුව ක්රියා කිරීමෙන් අතර වසර 5 ක් සඳහා සංකීර්ණ සැලැස්ම අඩංගු නිර්දේශ. අධිකාරිය විසින් පළාතේ කර්මාන්තකරුවන්ට ලබා දෙන සේවා විශාල සංඛ්යාවක් අතර මූල්ය හා වෙලඳ පහසුකම්, ව්යවසායකත්ව සංවර්ධනය වැඩසටහන්, කර්මාන්තකරුවන් ඉදිරිපත් කර ඇති බව දායක විශ්රාම වැටුප් යෝජනා ක්රමය, ව්යාපාර, උපදේශනය, ජීවිත සවිබල ගැන්වීම සඳහා ව්යාපෘති වාර්තා හා වැඩසටහන් සකස් වේ ආර්ථික ක්රියාකාරකම් ක්ෂේත්රය තුළ කාන්තාවන් වන අතර ඔවුන් එම කාර්යය දින දර්ශනයේ සුවිශේෂී තැන් අරක්. ආණ්ඩුකාරතුමා සහ බස්නාහිර පළාත් ප්රධාන අමාත්ය සහ කර්මාන්ත පළාත් අමාත්ය ආශිර්වාදය හා, මම අධ්යක්ෂ ලෙස හා සභාපති හා කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය කර්මාන්ත පළාත් අමාත්යාංශය සහ ලේකම් උපදෙස් මත අධිකාරිය මගේ කාර්ය මණ්ඩලය, අධිකාරියේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම හා පළාත් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් ඉහළ නැංවීමේ කැපවීම හා සහයෝගය පුළුල් විසින් රජයේ ආර්ථික ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්ය සහාය ලබා දීමට ශක්තිමත් සහ කීකරු කැපවී සිටිනවා අතර වයඹ පළාතේ කර්මාන්තයේ සංවර්ධනය හා ප්රවර්ධනය නමුත් රටේ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා දායක විය.

ප්‍රසන්න සුජිත් කුමාර මහතා
අධ්‍යක්ෂ / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී
කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය (බ.ප.)