சேவைகள்
முகப்பு / சேவைகள் / ஒரு ஆயிரம் தொழில்கள் / பயிற்சிக்குப் பிறகு ஒரு தொழில்

பயிற்சிக்குப் பிறகு ஒரு தொழில்


மேலும் தகவலுக்கு எங்களை அழைக்கவும்
0115 515 570

வெற்றி கதைகள்

நிகழ்வுகள்

சிறிய அளவிலான வியாபாரங்களுக்கான IT பயிற்சி
தொழிற்துறை மேம்பாட்டு ஆணையம், 2017 ஆம் ஆண்டில் சிறு தொழில்களுக்கான தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் தொழிலதிபர்களுக்கு கல்வி கற்பதற்காக, 'தொழில்சார் தொழிலாளர்கள் அடுத்த தலைமுறையை மேம்படுத்துவது' என்ற தலைப்பில் ஒரு புதிய திட்டத்தை தொடங்குகிறது.